Setiap Sore Kuburan Lelaki Ini Terbelah, Kepalanya Berubah Jadi Keledai dan Meringkik – Catatan Pemred
Kisah

Setiap Sore Kuburan Lelaki Ini Terbelah, Kepalanya Berubah Jadi Keledai dan Meringkik

DURHAKA kepada ibu, adalah dosa-dosa yang membinasakan. Allah swt murka, kepada orang yang congkak dan berkata kasar kepada ibu bapaknya.

Bahkan siksaan kepada orang tersebut, langsung ditampakkan kepada penduduk bumi yang belum meninggal. Mereka bisa melihat siksaan itu dengan mata kepala tanpa terhalangi.

Begitulah yang terjadi pada seorang lelaki yang dikisahkan oleh para ulama hadits, seperti Imam Abu Nu’aim Al-Ashfahani dan yang lainnya, mereka meriwayatkan peristiwa yang pernah diceritakan oleh Abu Al-Abbas Al-Asham di depan kalangan Huffazh (ahli hadits) dan mereka tidak mengingkarinya, ceritanya sebagai berikut:

Al-Awwam bin Hausyab mengisahkan, “Suatu kali, aku pernah singgah di sebuah dusun yang di sampingnya ada kuburan.

Balik1 of 3

Click to comment
To Top