Kabar Gembira untuk Orang yang Menyukai Perjumpaan dengan Allah – Catatan Pemred
Lautan Hikmah

Kabar Gembira untuk Orang yang Menyukai Perjumpaan dengan Allah

Dari Humaid dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah menyukai perjumpaan dengannya. Dan barangsiapa membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah membenci perjumpaan dengannya.” Kemudian para sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah, setiap kami membenci kematian.” Beliau bersabda, “Itu bukanlah membenci kematian, tapi seorang mukmin itu, apabila sedang sakaratul maut, datang kepadanya pembawa berita gembira dari Allah (yang memberitahukan) kemana dia akan kembali, tidak ada yang lebih disukainya daripada perjumpaan dengan Allah Ta’ala, maka Allah pun menyukai perjumpaan dengannya. Dan sesungguhnya orang lalim itu—atau beliau mengatakan: Orang kafir—,Apabila dia sedang sakaratul maut, datang kepadanya pemberi peringatan (yang menyampaikan kepadanya) keburukan yang akan ditemuinya, lalu dia membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengannya.” (HR. Ahmad (3/107); dan Al-Bazzar (1/275)[1]

Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata, barangsiapa meyakini kematian, dan mengetahui bahwa kematian itu pasti menimpanya, maka tentulah dia bersiap-siap menghadapinya dengan amal shalih dan dengan menjauhi perbuatan buruk, karena dia tidak tahu kapan kematian itu menimpanya.

Nabi saw menjelaskan tentang berat dan pahitnya kematian, sebagai nasihat bagi ummatnya, agar mereka bersiap-siap untuknya, dan bersabar terhadap penderitaan dunia. Sesungguhnya sabar terhadap penderitaan dunia lebih mudah daripada beratnya kematian, karena beratnya kematian termasuk adzab akhirat, sedangkan adzab akhirat lebih berat daripada adzab dunia.[2][1] [hadis dikutib dari Kitab Tabih Al-Ghafilin, Imam bu Laits As-Samarqandi, tahqiq Syadi Al-Arabi, di catatan kakinya hadis ini sahih].
[2] Imam bu Laits As-Samarqandi, Kitab Tabih Al-Ghafilin, tahqiq Syadi Al-Arabi

Click to comment
To Top